Zackarias Ekman är specialiserad inom kommersiella skiljeförfaranden och domstolstvister, och har särskild erfarenhet av M&A-relaterade tvister. Han har varit ombud i tvister inom en rad olika områden och branscher, som privat och publik M&A, infrastruktur, transport, livsmedelsproduktion, telecom och detaljhandel. Zackarias representerar regelbundet klienter i svensk domstol, i kommersiella institutionella skiljeförfaranden och ad hoc-förfaranden. Därutöver har han särskild erfarenhet av tvångsinlösenskiljeförfaranden enligt aktiebolagslagen.