Mattias Göransson

Partner Stockholm

Mattias Göransson är sedan 2001 på heltid verksam i Mannheimer Swartlings grupp för Tvistlösning. Han arbetar med alla typer av tvister, från investeringstvister och internationella skiljeförfaranden, utan anknytning till Sverige, till rent nationella tvister, i såväl skiljeförfarande som allmän domstol, förvaltningsdomstol och specialdomstol. Mattias Göransson anlitas även regelbundet som skiljeman i såväl svenska som internationella skiljeförfaranden.

 • Erfarenhet

  • Delägare, Mannheimer Swartling, 2009-
  • Biträdande jurist, Herbert Smith, Paris, 2005-2006
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2001-2008
  • Doktorandstudier avtalsrätt, Stockholms universitet, 1999-2000
  • Forskningsassistent, Property Rights in Sweden - A Law and Economics Perspective, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS), 1999-2001
  • Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt 1998-1999
  • Amanuens, Stockholms universitet, 1995-1997

           Läraruppdrag:

  En stor mängd föreläsnings- och läraruppdrag, företrädelsevis inom kommersiell rätt och process- och skiljemannarätt, på bl a Stockholms universitet och Handelshögskolan, och för Advokatsamfundet, från 1996 och framåt.

  Utbildning

  • Training course for Arbitrators (Swedish Arbitration Association (SAA), 2011)
  • Jur kand (Stockholms universitet, 1998)
  • Internationell och komparativ rätt (Université de Rouen, France, 1995)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Chambers Global 2016, rankad inom Dispute Resolution Sweden. Mattias Göransson's focus is on commercial litigation and arbitration, acting on both national and international cases across a broad range of sectors and industries. He is noted for his expertise on contract and procedural law in Sweden.
  • Chambers Global 2015, rankad inom Dispute Resolution Sweden. Commercial litigator Mattias Göransson "owns the courtroom and does not stick to a specific script, but listens to the other side and has a stunning memory for a case", one source reports.
  • Legal 500 2012, rankad inom Dispute Resolution. Mattias Göransson is praised for his "good industry knowledge".
  • Sveriges advokatsamfund, 2005
  • Medlem i den rådgivande arbetsgruppen för översyn av ICC: s ADR-regler, regler för expertis och regler för tvisterådet
  • Ledamot i Svenska ICC:s Referensgrupp Skiljedom
  • Ledamot av ICC:s skiljedomskommission, Paris
 • Verksamhetsgrupp