Jan Dernestam utsågs till Mannheimer Swartlings Managing Partner år 2011 och har varit medlem av företagets styrelse sedan 2009. Innan han tog rollen som Managing Partner arbetade han med alla former av finansjuridik med en särskild inriktning på leasing och asset finance, lånefinansiering, förvärvsfinansiering och strukturerad finansiering. Han arbetade särskilt mycket med cross-border leasing av flygplan, tåg och fartyg samt exportfinansiering, obligationslån samt regulatoriska frågor för banker och finansbolag.