Business and human rights update: Föreslagna EU-direktivet om företagshållbarhet due diligence

Mycket händer på området företag och mänskliga rättigheter, inte minst utifrån ett affärsjuridiskt perspektiv. Vår Business and Human Rights Update beskriver ny utveckling på området och bevakar skeenden som kan vara av intresse för ditt företag.

I Business and human rights update vecka 8:

  • Benämnt som inte mindre än en ”game changer”, har Europeiska kommissionen antagit sitt förslag till ett due diligence-direktiv för företagens hållbarhet
  • EU-kommissionen bekräftar på nytt sina avsikter att reglera ett förbud mot produkter producerade av tvångsarbete

Läs nyhetsbrevet här.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.