Business and human rights update: Företag och mänskliga rättigheter, en spaning inför 2022

Mycket händer på området företag och mänskliga rättigheter, inte minst utifrån ett affärsjuridiskt perspektiv. Vår Business and Human Rights Update beskriver ny utveckling på området och bevakar skeenden som kan vara av intresse för ditt företag.

I Business and human rights update vecka 52:

  • Företag och mänskliga rättigheter – en spaning inför 2022
  • The Uyghur Forced Labour Prevention Act
  • Bankernas roll på vägen mot en rättvis omställning (just transition)
  • Verktyg för att motverka ojämställdhet på vägen mot nollutsläpp

Läs nyhetsbrevet här.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.