Anton Lundmark är verksam inom Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensgrupp. Han biträder klienter med strategisk rådgivning om bland annat förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning, statsstöd, förvärvskontroll samt allmän EU-rätt. Han har lång erfarenhet av att hantera ärenden vid konkurrensmyndigheter och domstolar på såväl svensk nivå som på EU-nivå. Anton är baserad i Stockholm och ledamot av Sveriges advokatsamfund.