Mannheimer Swartling i samhälletPro bono

Byråns engagemang inom samhällsfrågor går under samlingsbegreppet Mannheimer Swartling i samhället. Som stor aktör och inte minst som juridisk rågivare har vi ett ansvar och en möjlighet att påverka och driva frågor som är viktiga, inte bara för våra klienter och oss själva, utan även för samhället i stort.

En central del av Mannheimer Swartling i samhället är byråns pro bono-arbete där flera av våra samarbetsorganisationer ryms. Vi vill påverka vår omvärld i en positiv riktning – både på det lokala och globala planet. Detta arbete innebär att vi bidrar med kunskap och engagemang i enlighet med Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Vi är stolt samarbetspartner till ett flertal organisationer och projekt där vi bidrar med – och får tillbaka – kunskap, erfarenhet och engagemang.

Centrum för rättvisa
Centrum för rättvisa är en stiftelse står upp för individen genom att driva rättsprocesser och delta i debatten om rättighetsfrågor. Centrum för rättvisa granskar missförhållanden, informerar enskilda om deras rättigheter och ställer upp som ombud i rättsliga processer där den drabbade saknar kunskap om sina rättigheter eller de ekonomiska resurser som krävs för att hävda dem. Verktyget i arbetet är det juridiska skydd för fri- och rättigheter som finns i lagar, grundlagar, Europakonventionen och EU-rätten. Byrån bidrar med juridisk rådgivning. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Kristoffer Löf  och Robin Oldenstam.

Global Compact Network Sweden
Global Compact Network Sweden (GCNS) är det nationella nätverket under UN Global Compact – världens största näringslivsinitiativ för hållbarhet. Det svenska nätverket utgör en neutral, nationell plattform för nätverk och organisationer som arbetar för ett hållbart samhälle. GCNS fungerar som en länk mellan svenska medlemsorganisationer och Global compacts globala nätverk, i syfte att accelerera utbytet av hållbara lösningar, verktyg och initiativ. GCNS främjar och bistår med kunskap, praktisk vägledning och erfarenhetsutbyte kring Global Compacts 10 grundläggande principer. Byrån är representerad i styrelsen och bidrar med juridisk rådgivning. Arbetet leds av Andreas Steen och Sara Bengtson.

Norrsken Foundation
Norrsken Foundation är en ideell stiftelse med stark tro på altruism. Norrsken Foundation stödjer och investerar i både vinstdrivande företag och ideella organisationer som försöker lösa samhällsutmaningar med hjälp av innovation och skalbar teknik. Samtliga av Norrskens investeringar har altruistiska inslag men skiljer sig vad avser möjligheten till avkastning. Huvudtanken är att optimera för både människan och miljön med drivkraft från teknikutvecklingen och samtidigt generera avkastning för att möjliggöra ännu fler investeringar. Byrån bidrar med juridisk rådgivning och arbetet leds av Johan Frost Bergman och Fredrik Lundegårdh.

Race for the Baltic
Race for the Baltic är en lösnings- och affärsorienterad insamlingsstiftelse med uppdrag att förbättra miljön i Östersjön. Stiftelsen har valt att fokusera på frågan om eutrofiering – den process som har störst påverkan på Östersjön med döda bottnar, algblomning, fiskdödlighet och låg vattentransparens som följd. Race for the Baltic grundades av Zennström Philantropies och samarbetar med forskare, offentliga myndigheter, andra ideella organisationer, aktörer inom privat sektor och entreprenörer. Genom att fortsätta arbetet i rätt riktning hoppas och tror Race for The Baltic att kurvan för eutrofiering kommer hinna böjas och Östersjön till 2030 vara självrenande på fosfor och kväve. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Tomas Johansson, som också är ordförande för stiftelsen, och Matilda Rosenquist.

Smarta samtal
Smarta Samtal är en stiftelse som bedriver samtalsverksamhet kring samhällsfrågor och skapar gränsöverskridande samtal som utmanar och berör och skapar handlingskraft. Stiftelsens ändamål är att nyansera och fördjupa det offentliga samtalet kring samhällsfrågor för att bidra med ökad kunskap och fler konstruktiva förslag. Smarta samtal  organiserar och leder samtal med opinionsbildare från näringslivet, politiken, akademin och civilsamhället för att diskutera samhällsfrågor med nyfikenhet, mod och respekt. Målet är att samtalen ska bidra till ett kritiskt oberoende tänkande som värnar ett öppet demokratiskt samhälle. Byrån bidrar med juridisk rådgivning och arbetet leds av Jan Dernestam och Harry Westerman Wood.

SOS Barnbyar
SOS Barnbyar är en av världens största organisationer som arbetar för barns rättigheter. Organisationen bygger upp och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen. Med långsiktiga insatser arbetar SOS Barnbyar för att inte enda barn ska behöva växa upp ensamt. Mannheimer Swartling bidrar med juridisk rådgivning samt finansiellt stöd till verksamheten, bland annat bedriver byrån ett bidragsmatchande program som innebär att alla medarbetares fadderbidrag till organisationen matchas. Sedan 2010 riktar även Mannheimer Swartling även sin julgåva till SOS Barnbyar. Mannheimer Swartlings medverkan leds av Hans Petersson och Matilda Abrahamsson.

Öppet Hus
Öppet Hus är en ideell förening för mångfald som genom mentorprogram stödjer unga vuxnas väg till arbete och fortsatta studier. Föreningen arbetar för att ingjuta framtidstro och motivation hos unga vuxna med utländsk bakgrund som saknar det första viktiga steget in på arbetsmarknaden. Genom Öppet Hus mentorskapsprogram får deltagande ungdomar praktikplatser, sommarjobb och längre anställningar. Utöver mentorskapsprogrammet anordnar även föreningen aktiviteter som arbetsplatsbesök, CV-träning, studievägledning och inspirationsföreläsningar. Byrån bidrog vid bildandet av föreningen med rådgivning, och har sedan dess haft en plats som sekreterare i styrelsen. Byrån bidrar även med löpande rådgivning och med mentorer. Byråns medverkan leds av Emma Olnäs Fors som är sekreterare i styrelsen för Öppet Hus, samt av Azra Skorupan.