25 juni 2018 - Uppdrag

REMONDIS förvärvar Ad Infinitum Recycling AB

REMONDIS har förvärvat Ad Infinitum Recycling AB, ett bolag verksamt inom sophantering och med en årlig omsättning om 200 miljoner kronor. Bolaget, vars huvudkontor är beläget i Borås , fokuserar i främsta hand på insamling och behandling av kommersiellt och kommunalt avfall liksom material insamlat i det svenska återvinningssystemet för förpackningsmaterial.

REMONDIS är ett av världens största återvinnings-, service- och vattenföretag. Med över 30.000 anställda på cirka 800 platser på fyra kontinenter, tjänar gruppen mer än 30 miljoner människor och tusentals företag.

REMONDIS biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.