18 oktober 2017 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling publicerar tredje upplagan av boken Guide till kommersiell tvistlösning

I september lanserades den tredje upplagan av boken "Guide till kommersiell tvistlösning". Guiden ger en strukturerad genomgång av de olika tvistlösningsalternativ som står parter till buds, från domstols- och skiljeförfarande till medling och andra alternativa tvistlösningsformer. Guiden ger också konkreta råd till den som ska förhandla tvistlösningsklausuler med utländska motparter vad gäller bland annat val av säte för skiljeförfarande och tillämplig lag. Läsaren får även ett referensverk med modellklausuler och exempel på hur vissa särskilda frågor kring tvistlösning kan regleras. Sammantaget ger guiden vägledning för den som har anledning att överväga lämplig tvistlösningsklausul för ett svenskt eller internationellt, kommersiellt avtal.

Författarna till boken är Robin Oldenstam, Fredrik Andersson, Christoffer Monell, Jakob Ragnwaldh, Alexander Foerster samt Fredrik Ringquist och de tillhör Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning. Gruppen är ledande i Norden och tillhör toppskiktet inom området i världen. Mer information om Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för tvistlösning hittar du här.

Boken finns att beställa hos Jure.