13 mars 2019 - Uppdrag

Accent Equity säljer Eurowrap

Investeringsfonden Accent Equity 2012 L.P. och minoritetsägare har ingått avtal om att sälja Eurowrap-koncernen, en av Europas ledande presentinslagningsleverantör, till Clairefontaine Rhodia, som är en del av den franska koncernen Exacompta Clairefontaine. Eurowrap har en produktionsanläggning i Danmark och handelsverksamhet med egen designkapacitet i Storbritannien. Eurowraps produkter säljs främst till ledande europeiska detaljhandelsföretag, huvudsakligen i Storbritannien, Tyskland och de nordiska länderna.

Accent Equity rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen, som förväntas slutföras i april 2019 efter sedvanligt godkännande från tyska konkurrensmyndigheten.