SKF förvärvar RecondOil Sweden AB

SKF har förvärvat RecondOil Sweden AB, ett svenskt startup-bolag inom cleantech-industrin som har utvecklat en kemisk filtrerings- och reningsprocess för industrismörjvätska och spillolja. Genom RecondOils patenterade Double Separation-teknologi och nyckelfärdiga processanläggningar möjliggörs återvinning och återanvändning av industriella oljor med bibehållna egenskaper. Per varje ton olja som återanvänds med hjälp av RecondOils teknik minskar koldioxidutsläppen med upp till tre ton.”

Förvärvet avser att stärka SKF-koncernens erbjudanden inom smörjtjänster och Rotating Equipment Performance.

Säljaren rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.