Närbild av grässtrån

Scandinavian Biogas emitterar seniora säkerställda gröna obligationer och ingår en supersenior revolverande kreditfacilitet

Nordea har agerat arrangör och sole bookrunner i samband med Scandinavian Biogas Fuels International AB (publ) (“Scandinavian Biogas”) emission av seniora säkerställda gröna obligationer till ett initialt belopp om SEK 700 miljoner inom en ram om SEK 1,2 miljarder.

Emissionslikviden ska användas i enlighet med Scandinavian Biogas gröna finansieringsramverk som etablerades under 2020 och som erhållit en ”Dark Green” rating från CICERO Shades of Green. Scandinavian Biogas avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. Nordea och Scandinavian Biogas har i samband med obligationsemissionen även ingått en supersenior revolverande kreditfacilitet med tillhörande efterställnings- och säkerhetsavtal.

Scandinavian Biogas är en ledande nordisk producent av biogas som fordonsbränsle samt gödningsmedel. Biogasen som är CO2-neutral är utvunnet ur avloppsslam och avfall från hushåll och lantbruk samt industriellt organiskt avfall. Under 2020 levererade företaget 354 GWh till marknaden. Scandinavian Biogas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm First North Premier.

Nordea rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.