SBAB emitterar additional tier 1-obligationer

SBAB Bank AB (publ) emitterar eviga primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) om 1,5 miljarder kronor i syfte att optimera bolagets kapitalstruktur och möjliggöra framtida tillväxt. SBAB avser att ansöka om upptagande av de nya primärkapitalinstrumenten på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Sedan företaget grundades år 1985 är SBAB helägt av den svenska staten. Bolagets huvudsakliga verksamhet består av utlåning till privatpersoner, hyresgästföreningar och företag på den svenska bostadsmarknaden.

SBAB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.