REMONDIS förvärvar Bergnäset Ställningsmontage AB

REMONDIS Maintenance & Services Sweden AB, dotterbolag till REMONDIS Group, förvärvar samtliga aktier i Bergnäset Ställningsmontage AB av NCC Sverige AB.

Bergnäset Ställningsmontage AB är ett av Sveriges största byggnadsställningsföretag och bedriver framförallt sin verksamhet i norra Sverige. Bolaget har omkring 280 medarbetare. REMONDIS är ett av världens största privatägda återvinnings-, service- och vattenföretag. REMONDIS äger även byggnadsställningsföretaget XERVON Sweden AB, en väletablerad branschkollega till Bergnäset Ställningsmontage AB. REMONDIS har ingått ett avtal med NCC Sverige AB om att förvärva 100% av aktierna i Bergnäset Ställningsmontage AB.

Transaktionen är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och planeras slutföras under tredje kvartalet 2023.

REMONDIS biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

This website uses cookies to perform certain functions and help you navigate the site efficiently. A cookie is a text file with a small amount of information that is stored on your device. We share some of the information we obtain through these cookies with third parties. We only use cookies that are necessary for the site to function correctly and they therefore cannot be turned off. For further information, see Information on the use of cookies.