Mälardalstrafik avslutar regionaltågsavtalet med MTR i förtid och ingår avtal med Transdev

Mälardalstrafik MÄLAB Aktiebolag (Mälardalstrafik) har beslutat att avsluta avtalet med MTR avseende regionaltågstrafiken i Mälardalen i förtid.

Som en följd av det förtida upphörandet ingår Mälardalstrafik ett s k nödavtal med Transdev Sverige AB (Transdev). Avtalstiden är två år och Transdev tar över det samlade ansvaret för driften av tågtrafiken från och med den 16 juni 2024. Förberedelserna inför överlämningen av verksamheten påbörjas omgående.

Mälardalstrafik ansvarar för den samhällsfinansierade regionaltågstrafiken i Stockholm-Mälarregionen. Trafiken omfattar ett område från Linköping i söder till Örebro i väster, Stockholm i öster och Gävle i norr. Mälardalstrafik ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Trafiken hade mer än tolv (12) miljoner resenärer år 2023.

Mannheimer Swartling var rådgivare åt Mälardalstrafik.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.