KRY förvärvar vårdkoncernen Helsa

Det digitala vårdbolaget KRY har gått samman med den svenska vårdkoncernen Helsa, som bedriver 14 fysiska vårdcentraler i fem regioner i Sverige. Helsa har cirka 500 anställda som i anslutning till samgåendet kommer att tas över av KRY.

Mannheimer Swartling biträdde KRY i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.