Om ByrånMSA Innovation Lab

MSA Innovation Lab är Mannheimer Swartlings affärsenhet för innovation, samarbete och "legal tech". Syftet med affärsenheten är att hantera och driva byråns innovationsarbete och utvecklingen av framtidens juridiska rådgivning.

Inom enheten:

  • Stöttar och samarbetar vi med nystartade företag som utvecklar applikationer för Mannheimer Swartling och för byråns klienter.
  • Samarbetar vi med ledande forskare inom digitalisering.
  • Bedriver vi egen utveckling av digitala applikationer som effektiviserar rådgivningen till byråns klienter.
  • Utvecklar och tillhandahåller vi digitala plattformar som våra klienter har tillgång till

MSA Innovation Lab leds av Elisabet Dahlman Löfgren, Head of Innovation and Knowledge Management på Mannheimer Swartling.

"Digitaliseringen av advokatbranschen har bara börjat och vi arbetar aktivt för att fortsätta ligga i den absoluta framkanten. Akademiska samarbeten och tillgång till den senaste forskningen på området är ett sätt att uppnå det".
- Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling

De forskare som byrån samarbetar med inom ramen för MSA Innovation Lab är:

  • Frida Pemer, docent och assistant professor vid Handelshögskolan som forskar på digitaliseringen av tjänstesektorn
  • Charlotta Kronblad, doktorand vid Chalmers som forskar på digitaliseringen av juristbranschen
  • Anna Jonsson, docent och universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet som forskar om kunskapsöverföring och lärande inom organisationer och i samhället

"Vår bransch håller snabbt på att förändras och för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna bistå våra klienter med de möjligheter och utmaningar de ställs inför tar vi nu ytterligare ett steg för att möta deras nya och över tid skiftande behov"
- Jan Dernestam

De startup-bolag som just nu är knutna till MSA Innovation Lab är:

  • PocketLaw – ett smartare, enklare och kostnadseffektivt digitalt sätt att tillhandahålla juridiska tjänster till småföretag.
  • Wemble – en app för att öka effektiviteten och välbefinnandet på arbetsplatsen genom att hjälpa till att sätta samman team och analysera arbetsbelastningen bland anställda i realtid.

Vi arbetar med några av de mest framstående företagen och organisationerna i Sverige och i övriga världen. För att de ska kunna behålla sina starka positioner måste vi vara innovativa och hela tiden erbjuda en värdeskapande rådgivning som hjälper dem i deras affär. MSA Innovation Lab kommer att vara en mycket viktig del av detta arbete.