Bild tagen uppifrån på hustak

Business and human rights update, vecka 49

Mycket händer på området företag och mänskliga rättigheter, inte minst utifrån ett affärsjuridiskt perspektiv. Vår Business and Human Rights Update beskriver ny utveckling på området och bevakar initiativ som kan vara av intresse för ditt företag.

I Business and human rights update vecka 49:

  • December kommer inte att se ett EU-förslag om hållbar bolagsstyrning
  • EU-rådet enas om mandat för att förhandla fram ett ramverk för adekvata minimilöner och insyn i löner mellan könen
  • FN:s årliga forum för företag och mänskliga rättigheter och en ambitionsplan för UNGPS 10+

Läs nyhetsbrevet här.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.