Mannheimer Swartlings Års- och hållbarhetsrapport 2017

2017 var ett år som präglades av hög affärsaktivitet och stort förändringstryck. Trots varningar om överhettning och geopolitiska orosmoln har 2017 karaktäriserats av hög aktivitet inom samtliga verksamhetsgrupper och geografiska marknader.

Vi är mycket stolta att byrån under 2017 återigen utsågs till ”Branschbäst” när Sveriges juridikstudenter röstat fram sin framtida drömarbetsgivare. Det är för 15:e året i rad som byrån tar emot denna utmärkelse. Vi förväntar oss ett stort engagemang och en hög ambitionsnivå av alla vi anställer. I gengäld erbjuder vi ett generöst arbetsklimat där det är högt i tak och där dörrarna står öppna. Vi som arbetar här är utpräglade lagspelare och förväntar oss detsamma av våra nyanställda. Tillsammans bildar vi ett slagkraftigt kollektiv där laget är viktigare än jaget.

Ett kontinuerligt förändringsarbete och en väl utvecklad anpassningsförmåga är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att vara en relevant och eftertraktad rådgivare. Vi ska ligga i den absoluta framkanten och vara steget före både klienter och konkurrenter för att identifiera trender och tendenser innan de är realiteter. Det var därför vi 2014 anställde en hållbarhetschef. Mannheimer Swartling var då den första affärsjuridiska byrån i Sverige som utsåg en person med specifikt ansvar för hållbarhetsfrågor. Fyra år senare tar vi nästa steg i samma riktning när vi rekryterar Klas Eklund som Senior Economist. Klas Eklund är en av Sveriges mest meriterade nationalekonomer och tidigare chefekonom på SEB. Han kommer att bli en stor tillgång såväl för oss själva som för våra klienter när det gäller att förutspå vart världen är på väg.

Mannheimer Swartlings strategiska hållbarhetsarbete består av rådgivning till klienter, vårt eget interna hållbarhetsarbete samt byråns pro bono-engagemang. Som ytterligare ett steg i vårt hållbarhetsarbete slår vi nu för första gången samman vår årsrapport och hållbarhetsrapport.

Välkommen att läsa mer om byråns aktiviteter under det gångna året i vår Års- och hållbarhetsrapport för 2017.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.