Mannheimer Swartling utser sju nya partners

Mannheimer Swartling är stolta över att meddela att Susanne Fagerman, Gustav Glimblad, Sara Johnsson, Fredrik Lundegårdh, Tobias Normann, Erik Schultz och Jesper Silow har valts till nya partners på byrån.

”Våra nya partners är mycket skickliga rådgivare och uppskattade medarbetare med ett helt fantastiskt engagemang för våra klienter och för byrån. Vi ser med glädje fram emot deras fortsatta framgångar”, säger Jan Dernestam, Managing partner på Mannheimer Swartling.

Nyutnämnda partners
Susanne Fagerman
Susanne Fagerman ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och Finans och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Susanne arbetar med alla typer av svenska och internationella finansieringstransaktioner, med särskilt fokus på projektfinansiering och hållbar finansiering.

Susanne började första gången på byrån 2007 och arbetade därefter på Danske Bank och Vestas innan hon kom tillbaka till byrån 2019. Hon är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.


Gustav Glimblad
ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Gustav är specialiserad inom finansjuridik, med särskilt fokus på svenska och internationella skuldfinansieringstransaktioner av olika slag och regulatoriskt kapital för banker och andra finansiella institutioner, men även förvärvs- och fastighetsfinansiering samt omstruktureringar i samband med problemkrediter.

Gustav började på byrån 2012. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Örebro universitet.

Sara Johnsson
Sara Johnsson
ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för fastighetsrätt samt branschgrupp för infrastruktur och entreprenad. Hon tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Sara är specialiserad på entreprenadrätt och har bred erfarenhet av juridisk rådgivning i strategiska entreprenad- och infrastrukturprojekt, i Sverige och internationellt. Hon är rådgivare i alla faser av ett entreprenadprojekt – från strukturerandet av projektet och upprättande av avtal till projektets genomförande och hantering av uppkomna tvister.

Sara började på byrån 2013. Hon är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Uppsala universitet.

Fredrik Lundegårdh
Fredrik Lundegårdh
ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Fonder och Investeringar och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Fredrik företräder klienter framför allt inom kapitalresningar, investeringar, strukturfrågor och bolagsrättsliga frågor.

Fredrik började på byrån 2010. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand och filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Tobias Norman
Tobias Normann ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Arbetsrätt och Pensioner och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Tobias företräder klienter i alla former av arbetsrättsliga ärenden med en särskild inriktning mot arbetsrättsliga tvister och skiljeförfaranden.

Tobias började på byrån 2011. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet.

Erik Schultz
Erik Schultz
ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Försäkring och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Erik är specialiserad inom försäkringsjuridik med fokus bland annat på försäkringsregulatoriska frågor samt försäkringsdistribution.

Erik började på byrån 2012. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Uppsala universitet och en LL.M. från New York University School of Law.

Jesper Silow
Jesper Silow
ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för fastighetsrätt samt branschgruppen för entreprenad och infrastruktur och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Jesper Silow är specialiserad inom nationella och internationella upphandlingar av komplexa entreprenad-, leverans- och projektavtal med särskilt fokus på bygg- och anläggning, energibranschen och tung industri.

Jesper Silow började på byrån 2014. Han är medlem i Sveriges Advokatsamfund och har en jur kand från Lunds universitet samt en LL.M. från University of Edinburgh.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
+46 70 977 73 48, jan.dernestam@msa.se

Helena Carlquist, Head of Marketing and Communications
+46 70 977 79 34, helena.carlquist@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.