Mannheimer Swartling ska bidra till Parisavtalet med Science Based Targets

Mannheimer Swartling tar ytterligare ett steg i sin miljösatsning och ansluter sig till Science Based targets Initiative, SBTi. Åtagandet innebär att byrån kommer sätta upp vetenskapligt baserade mål för att bidra till att målen i Parisavtalet – att begränsa den globala uppvärmningen till långt under 2°C och göra ansträngningar för att den ska hållas under 1,5°C – uppnås.

SBTi är ett partnerskap mellan CDP, WWF, FN:s Global Compact och World Resources Institute. Flera av världens ledande storföretag är anslutna till initiativet, som gör det möjligt för företag att sätta vetenskapliga baserade mål för att minska sina utsläpp.

”Mannheimer Swartling har under många år satsat stort på miljö- och klimatarbete och vi var tidiga i branschen att bli ISO 14001-certifierade. Med SBTi tar vi nu nästa stora steg. De företag som tar sitt ansvar och sätter ambitiösa mål nu kommer att leda morgondagens utveckling. Genom att nu ansluta oss till SBTi gör Mannheimer Swartling just detta – något som förhoppningsvis också kommer att leda till att vi driver hela vår bransch i rätt riktning”, säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

Att delta är en process i fem olika delar. Förenklat innebär det att Mannheimer Swartling åtar sig att sätta SBT för verksamheten. Efter det har byrån 24 månader på sig att ta fram målen och få en oberoende bedömning samt godkännande från SBTi. Sedan kommer målen att offentliggöras och därefter följas upp årligen.

Läs mer om Science Based Targets Initiative här.

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
+46 70 977 73 48, jan.dernestam@msa.se

Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications
+46 70 977 79 34, helena.sjoholm@msa.se

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.