Jan Kansmark

Senior Adviser Malmö, Stockholm

Jan Kansmark har under de senaste 30 åren arbetat som rådgivare åt svenska och utländska företag och offentliga organ i svenska och internationella projekt och transaktioner, inkluderande bland annat större entreprenadprojekt (inklusive ett flertal så kallade BOT- och PPP-projekt samt omfattande infrastrukturprojekt, såsom projekten avseende Nya Karolinska Sjukhuset, Öresundsförbindelsen, Citytunneln i Malmö, Citybanan, Arlandabanan, Botniabanan och naturgasintroduktionen i Sverige), projekt och transaktioner inom energiområdet, industriprojekt samt konsortier och andra samarbetsformer. Jan Kansmark har därvid bland annat arbetat med upphandling och kontraktsförhandlingar samt med finansierings- (inklusive projektfinansiering och andra alternativa finansieringsformer) och försäkringsfrågor. Han har även biträtt i tvister rörande entreprenader och anläggningsleveranser. Jan Kansmark är CEDR Accredited Mediator (CEDR - Centre for Effective Dispute Resolution, London, England).

 • Erfarenhet

  • Senior Adviser, Mannheimer Swartling, 2018-
  • CEDR Accredited Mediator, CEDR - Centre for Effective Dispute Resolution, London, England
  • Delägare, Mannheimer Swartling, 1991-2017
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1990-1991
  • Thelen, Marrin, Johnson & Bridges, San Fransisco, 1989
  • Biträdande jurist, Mannheimer & Zetterlöf, 1985-1990
  • Bolagsjurist, Sydkraft AB, 1983-1985
  • Tingstjänstgöring, 1981-1983

  Utbildning

  • Jur kand (Lunds universitet, 1981)

  Språk

  • Svenska
  • Engelska
  • Jan är namngiven som ledande jurist inom entreprenad och projektfinansiering i bland annat PLC Which Lawyer (2010), Expert Guide to the World´s Leading Lawyers (2010), International Financial Law Review – IFLR 1000 (2010), European Legal 500 (2010), European Legal Experts (2009) och Legala Affärer (2004) samt inom energi i Expert Guide to the World´s Leading Lawyers (2010).
  • Omnämnd i Legal 500 Hall of Fame 2018
  • Sveriges advokatsamfund, 1987
  • Swedish Society for Construction and Consulting Law
  • Licensing Executives Society
  • International Bar Association