Denice Forstén är specialiserad på tvistlösning, och bistår klienter i alla faser av en tvist – från processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför domstolar och skiljenämnder. Hon har agerat ombud i tvister inom en rad olika områden och branscher, såsom entreprenad, gasleveranser, immateriella rättigheter och fastighetsprojekt. Denice har också varit administrativ sekreterare i flera SCC-förfaranden.