Caroline Hansson är advokat och partner på Mannheimer Swartling. Caroline ingår i byråns verksamhetsgrupp Corporate Commercial samt i byråns branschgrupp Health Care & Life Sciences. Caroline har omfattande erfarenhet av att biträda svenska och utländska klienter, innefattande såväl offentliga som privata aktörer, i juridiskt komplexa uppdrag såsom kommersiella projekt där avtalsrättsliga frågor aktualiseras, med särskilt fokus på storskaliga utvecklingsavtal, industriella samarbetsprojekt, inköpsavtal och serviceavtal samt försäljnings- och distributionsavtal. Caroline biträder regelbundet byråns klienter i samband med en mängd avtalsrättsliga frågeställningar och har stor vana av att granska, upprätta och förhandla komplexa avtal, samt hantera frågor som uppkommer under avtalstiden och den löpande avtalsförvaltningen. Caroline erfarenhet sträcker sig över ett stort antal branscher, t.ex. life sciences, tillverkningsindustri och servicesektor. Caroline föreläser även regelbundet för studenter på juristprogrammet inom bl.a. internationell köprätt och förhandlingsteknik. Caroline började på byrån 2011 och har även arbetat en period på byråns kontor i New York.