27 november 2018 - Uppdrag

Nowaste upphandlar ny automatiserad lagerhållningsanläggning

Nowaste Logistics AB har träffat avtal med KNAPP för installation och driftsättning av en ny automatiserad lagerhållningsanläggning i Helsingborg. Anläggningen är avsedd att utnyttjas självständigt för en kunds räkning och projektet är ett exempel på den allt kraftigare efterfrågan på effektiva transport- och logistiklösningar inom e-handelsmarknaden.

Nowaste Logistics AB utgör en del av Total Produce Nordic-koncernen och är aktiv inom tillhandahållande och drift av lagerhållningssystem. Nowaste Logistics AB hanterar idag för sina kunders räkning ett varuvärde överstigande 8,5 miljarder kronor i befintliga lagerhållningsanläggningar.

KNAPP-koncernen, med säte i Österrike, är en europeisk leverantör av högteknologiska lagerhållningssystem.

Nowaste Logistics AB företräddes av Mannheimer Swartling.