12 januari 2021 - Nyheter om byrån

Mannheimer Swartling öppnar kontor i Singapore

Den 1 januari öppnade Mannheimer Swartling sitt nya kontor i Singapore. Kontoret, som ligger bredvid Singapore International Arbitration Centre (SIAC) och världsledande International Court of Arbitration (ICC), blir nu centrum för byråns tvistlösningsverksamhet i Asien.

Utvecklingen av Singapore som förstahandsvalet för internationella tvister i Asien fortsätter. För Mannheimer Swartling, som tillhör den absoluta världseliten inom internationella skiljeförfaranden, är etableringen av det nya kontoret ett naturligt steg.

- Singapore attraherar allt fler stora internationella skiljeförfaranden. Vi bedömer att den utvecklingen inte bara kommer att fortsätta – utan snarare accelerera, och tillsammans med våra globala tvistlösningsteam i Moskva och på våra svenska kontor stärker denna etablering vår ledande position inom internationella skiljeförfaranden ännu mer säger Jan Dernestam, Managing Partner på Mannheimer Swartling.

- Singapore är redan en viktig knutpunkt för stora investeringar och affärsförhandlingar och den juridiska miljön är pålitlig och stabil. Med etableringen av vårt nya kontor och en helt ny China/APAC-desk i Sverige kommer vi även framgent att kunna hjälpa våra klienter med deras affärer i Kina och närliggande länder. På så sätt bygger vi vidare på den unika kompetens och erfarenhet som byrån upparbetat under sin långa närvaro i Shanghai och Hongkong. Vi är övertygade om att detta kommer att ytterligare förbättra vår service till våra klienter, säger Jakob Ragnwaldh, partner i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp och verksam i Singapore.

Juristerna på Singaporekontoret kommer arbeta helt integrerat med byråns tvistlösningsgrupp i Sverige och Moskva samt med byråns övriga verksamhetsgrupper. Totalt har Mannheimer Swartling ett åttiotal jurister som fokuserar på tvistlösning, vilket gör vårt team till ett av de största i Nord-uropa. Vid större och komplexa ärenden som kräver särskild lokal expertis tar byrån även fortsatt hjälp av sitt väletablerade kontaktnät av lokala advokatbyråer i Singapore.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Dernestam, Managing Partner
0709-777 348, jan.dernestam@msa.se

Helena Sjöholm, Head of Marketing and Communications
tel 0709-777 934, helena.sjoholm@msa.se