18 juni 2020 - Uppdrag

KRY förvärvar vårdkoncernen Helsa

Det digitala vårdbolaget KRY har gått samman med den svenska vårdkoncernen Helsa, som bedriver 14 fysiska vårdcentraler i fem regioner i Sverige. Helsa har cirka 500 anställda som i anslutning till samgåendet kommer att tas över av KRY.

Mannheimer Swartling biträdde KRY i transaktionen.