27 december 2017 - Uppdrag

D. Carnegie & Co AB (publ) förvärvar fastigheter i Stockholmsregionen till ett värde om 2,47 mkr

D. Carnegie & Co AB (publ) har den 15 december 2017 avtalat om förvärv av en fastighetsportfölj från Akelius till ett värde om 2,47 miljarder kronor före avdrag av latent skatt om 0,21 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet består av 27 fastigheter med totalt 1 420 bostäder belägna i områdena Nynäshamn, Södertälje, Järna och Ösmo.

D. Carnegie & Co AB (publ) rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen, som enligt Fastighetsvärldens statistik var årets hittills största transaktion på den svenska fastighetsmarknaden.