16 oktober 2019 - Uppdrag

Ägarna av kärnkraftverken i Barsebäck och Oskarshamn upphandlar behandling av rivningsmaterial

Barsebäck Kraft AB och OKG AB har genomfört en gemensam upphandling avseende behandling av det rivningsmaterial som nedmonterats eller kommer att nedmonteras från de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna nr. 1 och 2 i Barsebäck respektive nr. 1 och 2 i Oskarshamn, för att uppnå en säker friklassning och återvinning. Behandlingen består i en kombination av avklingning och smältning och avses resultera i friklassning av en hög andel av materialet ifråga. Det material som inte är friklassningsbart efter genomförd behandling kommer att mellanlagras i avvaktan på slutförvar i Svensk Kärnbränslehanterings regi.

Efter anbudsförfarande och förhandlingar har kontraktet tilldelats ett svenskt bolag inom den franska EDF-koncernen.

Nedmonteringen av de urdrifttagna kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck och Oskarshamn utgör ett av de största industriprojekten i Sverige. Investeringarna bekostas av Kärnavfallsfonden och har ett portföljvärde uppgående till cirka 10 miljarder kronor. Leveranserna av material under kontraktet kommer att påbörjas i närtid och är planerade att avslutas under år 2027.

Barsebäck Kraft AB och OKG AB rådgavs av Mannheimer Swartling.