Volkswagen Finans sätter upp en masterplattform för värdepapperisering av leasingfordringar

Volkswagen Finans Sverige AB (publ) (”Volkswagen Finans”), ett svenskt finansiellt institut som erbjuder bilfinansiering såsom billån och leasing av motorfordon för konsument eller företag, har satt upp en SEK 15 miljarder masterplattform för värdepapperisering av leasingfordringar. Istället för överlåtelse av leasingfordringarna baseras transaktionen på sub-participering i betalningar som görs under leasingfordringarna och säkerhet över relevanta motorfordon och leasingfordringar.

Under masterplattformen har kreditrisken för underliggande exponeringar delats in i flera trancher. Den mest seniora tranchen har fått en kreditvärdering om Aaa(sf) av Moody’s, AAA(sf) av Scope och AAA(sf) av DBRS. STS Verification International GmbH har kontrollerat transaktionens uppfyllande av kraven om en enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering i enlighet med EU:s värdepapperiseringsförordning. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har agerat som arranger och ensam lead manager. Volkswagen Finans har även biträtts av Hogan Lovells International LLP.

Volkswagen Finans biträddes av Mannheimer Swartling i förhållande till svensk rätt i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.