Industrilokal med kontrollpaneler för elektronik

TalkRemit AB får tillstånd att ge ut elektroniska pengar

Den 23 juli 2021 beviljade Finansinspektionen TalkRemit AB tillstånd enligt lagen om elektroniska pengar att ge ut elektroniska pengar och tillhandahålla vissa betaltjänster enligt lagen om betaltjänster.

TalkRemit AB är en del av en koncern som sedan 2018 har tillstånd att ge ut elektroniska pengar och tillhandahålla betaltjänster i Storbritannien. TalkRemit AB ansökte om tillstånd i syfte att, mot bakgrund av Storbritanniens utträde från EU, även fortsättningsvis ha möjlighet att tillhandahålla sina tjänster till kundbasen inom Sverige. TalkRemit AB erbjuder bland annat tjänster som ger användare möjlighet att skicka medel till mottagare i andra delar av världen.

Mannheimer Swartling har agerat rådgivare åt TalkRemit AB.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.