Swedish Biofuels ingår allians med KBR

Swedish Biofuels, ett banbrytande ingenjörsföretag verksamt inom flygbränslebranschen, och särskilt hållbara flygbränslen, har ingått ett globalt alliansavtal med KBR för vidarelicensiering av Swedish Biofuels biobränsleteknik till KBRs kunder.

KBR är en multinationell licensgivare och leverantör av vetenskapliga, ingenjörs- och tekniska lösningar till regeringar och företag runt om i världen. KBR är noterat på New York Stock Exchange.

Genom alliansen kommer Swedish Biofuels att licensiera sin spetsteknologi till KBR, som i sin tur kommer att sälja licenser till kunder. Tekniken är unik då slutprodukten är jetbränsle som är redo att användas i motsats till en blandningskomponent, och tekniken möjliggör användning av ett brett utbud av råmaterial.

Mannheimer Swartling agerade rådgivare åt Swedish Biofuels i förhandlingarna.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.