Bro under blå himmel

Swedavia emitterar hybridobligationer om 2,5 miljarder kronor

Swedavia AB (publ) (”Swedavia”) emitterade den 17 november 2021 hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 2,5 miljarder kronor.

Swedavia avser att ansöka om upptagande till handel av hybridobligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Swedavia äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige och är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare. Swedavia ägs av svenska staten.

Swedavia rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.