Sverigeförhandlingen – avtal om ny stambana för höghastighetståg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö

Staten (genom Sverigeförhandlingen) har ingått avtal med ett stort antal kommuner och regioner rörande etablering av en ny stambana för höghastighetståg mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö. Avtalen reglerar bland annat banans sträckning, stationslägen och fördelning av finansiering av banan. Avtalen innefattar även ett åtagande från berörda kommuner att uppföra totalt ca 100.000 bostäder längs höghastighetsjärnvägen. Den uppskattade kostnaden för höghastighetsjärnvägen uppgår till 230 miljarder kronor.

Sverigeförhandlingen avlämnade sin slutrapport avseende projektet till regeringen i december 2017. Etablering av höghastighetsjärnvägen, och ikraftträdande av de avtal som ingåtts med kommuner och regioner, förutsätter att politiska beslut som möjliggör projektet fattas av riksdagen.

Projektet utgör en del av Sverigeförhandlingens uppdrag att driva förhandlingar om medfinansiering av ett antal infrastrukturprojekt i Sverige i syfte att öka bostadsbyggandet i landet och skapa förutsättningar för en bättre arbetsmarknad.

Staten, genom Sverigeförhandlingen, har biträtts av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.