Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har förvärvat det brittiska bolaget Roper Rhodes Ltd.

Svedbergs i Dalstorp AB (publ) har förvärvat det brittiska bolaget Roper Rhodes Ltd., en väletablerad leverantör och designer av badrumsmöbler och badrumsprodukter i Storbritannien med över 40 års erfarenhet. Köpeskillingen uppgår till, på kassa- och skuldfri basis, maximalt 90 miljoner brittiska pund, varav 76 miljoner brittiska pund i fast köpeskilling och maximalt 14 miljoner brittiska pund i tilläggsköpeskilling.

Förvärvet ger Svedbergs en stark position på den brittiska marknaden och är ett steg i Svedbergs strategi att genom organisk tillväxt och strategiska förvärv gå mot att bli den ledande badrumsinredaren på utvalda marknader i Europa. I linje med Svedbergs tidigare förvärv kommer ledningen i Roper Rhodes fortsätta driva bolaget också efter förvärvet. Roper Rhodes verkställande direktör Leigh Leather kommer inträda i Svedbergs koncernledning.

Som ett led i finansieringen av transaktionen och för att säkerställa en optimal kapitalstruktur avser Svedbergs att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 500 miljoner kronor under första kvartalet 2022.

Svedbergs företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.