Stenhus Fastigheter emitterar gröna obligationer om SEK 500 miljoner och genomför återköpserbjudande avseende obligationer emitterade av dess dotterbolag

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (”Stenhus Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om ett initialt belopp om 500 miljoner kronor inom en ram om 700 miljoner kronor.

Stenhus Fastigheter avser att ansöka om upptagande till handel av de gröna obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. I samband med emissionen av gröna obligationer har Stenhus Fastigheter också genomfört ett återköpserbjudande till innehavare av dess dotterbolag MaxFastigheter i Sverige AB (publ):s icke-säkerställda obligationer 2021/2024.

Stenhus Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar offentliga och kommersiella fastigheter. Bolagets primära geografiska marknad är Stockholmsregionen. Stenhus Fastigheters aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Stenhus Fastigheter rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.