Stena Bulk förvärvar resterande 50 % av aktierna i Stena Weco

Stena Bulk har förvärvat resterande 50 % av aktierna i Stena Weco från WECO Shipping. Stena Weco grundades i början av 2011 som ett joint venture mellan Stena Bulk och WECO Shipping. Stena Bulk tar nu helt över ägandet av Stena Weco. Stena Weco är specialiserat inom transport av vegetabiliska oljor, kemikalier samt olje- och petroleumprodukter, och är en av världens största globala transportörer med kontor i Köpenhamn, Houston, Dubai och Singapore. Målet är att vara en marknadsledande aktör inom MR-tankfartygssegmentet, känd för förstklassiga sjötransporter.

Stena Bulk, ett av världens ledande shippingföretag, har kontor i sex länder och kontrollerar en kombinerad flotta på cirka 100 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena-gruppen, som har mer än 20.000 anställda och en omsättning på 60 miljarder kronor.

Stena Bulk företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.