Drönarbild på väg och containrar

SL:s outsourcing av driften av Roslagsbanan klar

Trafiknämnden inom Region Stockholm (SL) som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län har ingått avtal med Transdev, som i och med detta fått i uppdrag att utföra driften av SL-trafiken på spårvägssystemet Roslagsbanan i nordöstra Stockholmsregionen. Uppdraget omfattar bland annat trafikdrift, fordonsunderhåll, kundrelaterade tjänster och underhållstjänster. Avtalet ingicks efter upphandling i konkurrens med totalt sex anbudsgivare. Uppdraget omfattar cirka 5,5 miljoner resenärer per år och löper över nio år. Avtalets värde uppskattas till cirka fyra miljarder kronor. Mannheimer Swartling har biträtt SL i projektet, och i efterföljande överprövningsprocesser.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.