Närbild av grässtrån

SL:s outsourcing av busstrafik i Norrtälje klar

Trafiknämnden inom Region Stockholm (SL) som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län har ingått avtal med Transdev avseende ett omfattande uppdrag att utföra kollektivtrafik med buss i Norrtälje samt pendelbussar till och från centrala Stockholm. Uppdraget omfattar bland annat trafikdrift, fordonsanskaffning (och finansiering), fordonsunderhåll, kundrelaterade tjänster och underhållstjänster. Avtalet ingicks efter upphandling i konkurrens med totalt fyra anbudsgivare. Uppdraget löper över nio år och omfattar cirka 5,5 miljoner resenärer per år. Avtalets värde uppskattas till cirka tre miljarder kronor. Mannheimer Swartling har biträtt SL i projektet, inklusive i samband med att med framgång hantera de överprövningsprocesser som följde efter beslutet att tilldela Transdev uppdraget.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.