Stenfasad med himmel i bakgrunden

SL:s outsourcing av busstrafik i norra Stockholm klar

Trafiknämnden inom Region Stockholm (SL) som ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län har ingått avtal med Transdev avseende ett omfattande uppdrag att utföra kollektivtrafik med buss i norra Stockholmsområdet (Täby, Vaxholm, Österåker, Danderyd och Vallentuna). Uppdraget omfattar bland annat trafikdrift, fordonsanskaffning (och finansiering), fordonsunderhåll, kundrelaterade tjänster och underhållstjänster. Avtalet ingicks efter upphandling i konkurrens med totalt fem anbudsgivare. Uppdraget löper över nio år och omfattar cirka 23 miljoner resenärer per år. Avtalets värde uppskattas till cirka 5,7 miljarder kronor. Mannheimer Swartling har biträtt SL i projektet och i efterföljande överprövningsprocesser.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.