SKF avyttrar sin verksamhet inom linjär rörelse och aktuation

SKF har tecknat ett avtal om att avyttra sin verksamhet inom linjär rörelse och aktuation till Triton. Den totala köpeskillingen uppgår till 2,75 miljarder kronor, på kassa- och skuldfri basis och affären förväntas slutföras under slutet av 2018. Avyttringen är föremål för myndighetsgodkännande och konsultation med representanter för arbetstagarna.

Den avyttrade verksamheten hade under 2017 cirka 1 200 medarbetare och omsatte ca 2 miljarder kronor.

SKF rådgavs av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.