Skanska Wind Power Invest säljer sina andelar i Mullbergs vindpark till Persson Invest

Skanska Wind Power Invest AB har sålt samtliga sina aktier (motsvarande 50 procent av samtliga aktier) i Mullbergs Vindpark AB till AB Persson Invest, för en köpeskilling om cirka 370 Mkr.

Mullbergs Vindpark AB äger Mullbergs vindpark, belägen i Bergs kommun. Mullbergs vindpark omfattar 26 Siemens SWT 113-3,0 MW turbiner med en total effekt om 78 MW. Mullbergs Vindpark AB äger också dotterbolaget Mullbergs Elnät AB, som distribuerar elektricitet från vindkraftsproduktionen i parken.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Persson Invest är ett familjeägt aktiebolag grundat 1932 som har fastighetsförvaltning som en av fem kärnverksamheter. Persson Invest omsätter 6 miljarder kronor och har 1 300 medarbetare.

Skanska Wind Power Invest AB rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.