Sdiptech emitterar hållbarhetslänkade obligationer om SEK 600 miljoner

Sdiptech AB (publ) (“Sdiptech”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda hållbarhetslänkade obligationer med rörlig ränta om 600 miljoner kronor under ett ramverk om 1 000 miljoner kronor.

Sdiptech avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 4 000 Mkr och har sitt säte i Stockholm. Sdiptechs stamaktie av serie B och preferensaktier handlas på Nasdaq Stockholm.

Sdiptech biträddes av Mannheimer Swartling i samband med obligationsemissionen

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.