Nordea och Svensk Exportkredit ingår EKN-garanterat facilitetsavtal med Cinis Fertilizer

Nordea och Svensk Exportkredit har ingått ett facilitetsavtal om 300 miljoner SEK med Cinis Fertilizer AB samt dotterbolaget Cinis Sweden AB.

Lånet omfattas av Exportkreditnämndens (EKN) gröna kreditgaranti som ska göra det lättare för företag att finansiera grön omställning av produktionen eller för rörelsekapitalbehov i en grön verksamhet.

Ingåendet av låneavtalet sker för att finansiera bygget av en produktionsanläggning i Örnsköldsvik, där Cinis Fertilizer kommer att tillverka hållbart mineralgödsel av restprodukter från elbilsbatteritillverkning och massaindustrin. Slutprodukten kommer att vara ett viktigt bidrag till den gröna omställningen av jordbruket och bidra till återbruk av industrins restprodukter. Den förväntade produktionsstarten är i början av 2024.

Nordea och Svensk Exportkredit rådgavs av Mannheimer Swartling i samband med ingåendet av låneavtalet och inkorporeringen av EKN:s gröna garanti.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.