Länsförsäkringar Bank AB (publ) emitterar additional tier 1-obligationer om SEK 1,35 miljarder

Länsförsäkringar Bank AB (publ) (”Länsförsäkringar Bank”) har framgångsrikt emitterat primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer) om SEK 1,35 miljarder. Obligationerna har tagits upp till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Länsförsäkringar Bank är en av Sveriges största banker. Strategin utgår från länsförsäkringsgruppens stora kundbas, ett starkt varumärke och en lokal förankring via de kundägda länsförsäkringsbolagen.

Länsförsäkringar Bank rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.