Hultafors Group AB förvärvar Hellberg Safety AB

Investment AB Latour har, genom sitt helägda dotterbolag Hultafors Group AB, förvärvat Hellberg Safety AB som bland annat utvecklar och tillhandahåller elektroniska hörselskydd, ansiktsskydd och kommunikationslösningar. Hellberg Safety AB är verksamt på 50 marknader och bedriver bland annat egen utveckling och produktion vid huvudkontoret i Stenkullen. Bolaget hade en omsättning på ca 66 Mkr under 2017. Tillsammans med de tidigare ägarna kommer Hultafors Group AB fortsätta driva bolagets tillväxt.

Hellberg Safety AB företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.