Vy över Stockholm genom fönster

Financial close för NTR:s vindkraftsprojekt i Norra Vedbo

NTR Plcs (“NTR”) EUR 115.000.000 vindkraftsprojekt i Norra Vedbo, med en förväntad total installerad effekt om 86 MW, nådde den 14 maj 2021 financial close.

Projektet kommer finansieras dels genom projektfinansiering tillhandahållen av Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (”SEB”), dels genom kapital från NTR:s Renewable Energy Income Fund II och Reichmuth Infrastructure II CIP, som anslutit sig till projektet som medinvesterare.

Projektet kommer bestå av 20 Vestas V150-turbiner med en kapacitet på 4.3 MW vardera, och i drift uppskattas projektet producera förnybar energi motsvarande  cirka 44.000 hushålls årliga elkonsumtion.

Projektet förväntas vara i drift under det fjärde kvartalet 2022. NTR har för projektets räkning ingått ett tioårigt grönt elköpsavtal (PPA).

Mannheimer Swartling företrädde SEB i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.