Com Hem ger ut obligationer om SEK 2.25 miljarder

Fredagen den 25 november 2016 emitterade NorCell Sweden Holding 3 AB (publ) framgångsrikt seniora icke säkerställda obligationer som förfaller 2022, om SEK 2 250 000 000, med en årlig fast kupongränta på 3,5 procent. Nettolikviden användes för att lösa in tidigare seniora icke säkerställda obligationer som gavs ut 2014 med förfall 2019. En ansökan om notering av de nya obligationerna kommer göras hos Nasdaq Stockholm.

Com Hem har varit aktiva på obligationsmarknaden och tidigare i år genomfördes en emission av seniora icke säkerställda obligationer om SEK 1 750 000 000 med förfall 2021. Transaktionen var mycket framgångsrik och ledde till att den förväntade genomsnittliga blandade räntan på koncernens skuldportfölj minskades från cirka 3 %, under de första nio månaderna 2016, till cirka 2,5 %, baserat på nuvarande marknadsränta.

Com Hem erbjuder bredband-, tv-, streaming- och telefontjänster till svenska hushåll och företag. Bolaget bildades 1983 och har cirka 1 200 medarbetare. Com Hem har sitt huvudkontor i Stockholm och både bolagets aktier samt befintliga obligationer är noterade på Nasdaq Stockholm. Koncernens försäljning 2015 var totalt 5 000 miljoner SEK.

DNB Markets och Nordea Markets aagerade som joint bookrunners i samband med emissionen av obligationerna. Swedbank AB och Danske Bank A/S filial i Sverige fick mandat att agera som Co-Lead Managers. Nordea agerade även som issuing agent

Nordea utsåg Mannheimer Swartling som ombud för joint bookrunners och issuing agent.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.