CA Fastigheter emitterar gröna obligationer om SEK 500 miljoner

CA Fastigheter Aktiebolag (publ) (”CA Fastigheter”) har framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda gröna obligationer om ett initialt belopp om 500 miljoner kronor inom en ram om 1 miljard kronor.

CA Fastigheter avser att ansöka om upptagande till handel av de gröna obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer. I samband med emissionen av gröna obligationer har CA Fastigheter också genomfört ett återköpserbjudande och förtida inlösen avseende utestående icke-säkerställda obligationer 2021/2024.

CA Fastigheter är ett familjeägt bolag med över 100 års erfarenhet av fastighetsbranschen med en fastighetsportfölj fokuserad på attraktiva lägen i Stockholm, Berlin och regionala städer med stark underliggande befolkningstillväxt.

CA Fastigheter rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.