Legal Notices

  1. Allmänt
  2. Friskrivning
  3. Immateriella rättigheter
  4. Om personuppgifter
  5. Om cookies
  6. Ansvarsförsäkring
  7. Lokala bolag, lagar och bestämmelser

1. Allmänt

Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är ett svenskt aktiebolag med säte och adress Box 1711, 111 87 Stockholm.

Referenser till ”Mannheimer Swartling”, ”byrån” eller ”MSA” på denna hemsida skall normalt ses som referenser till Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB och/eller, beroende på sammanhanget, dess närstående bolag, inklusive Mannheimer Swartling Ryssland Advokataktiebolag, Mannheimer Swartling Advokatbyrå LLP och Mannheimer Swartling Advokatbyrå Hongkong Ltd.

I egenskap av advokatbyrå är Mannheimer Swartling och dess medarbetare reglerade av advokatsamfunden i de jurisdiktioner där Mannheimer Swartling har etablerat kontor. För landsspecifika detaljer och mer information angående hur olika kontor och dess medarbetare är reglerade, vänligen se under rubriken ”Lokala bolag, lagar och bestämmelser” nedan.

Mannheimer Swartling tillhandahåller sina tjänster med tillämpning av byråns allmänna villkor.

Om du är konsument och har ett krav i anledning av en advokattjänst som vi har utfört och du har framfört ett klagomål till oss enligt 13. i våra allmänna villkor har du också möjlighet att vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.  

 2. Friskrivning

Information som publiceras på Mannheimer Swartlings hemsida är endast avsett som allmän information och utgör inte, och skall heller inte användas som, professionell juridisk rådgivning. Det finns risk att innehållet inte är uttömmande eller helt uppdaterat. Eventuellt användande av information på denna hemsida sker på användarens egen risk. Mannheimer Swartling ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i förhållande till, information på Mannheimer Swartlings hemsida eller information på annan hemsida med länk till eller från Mannheimer Swartlings hemsida.

3. Immateriella rättigheter

MANNHEIMER SWARTLING, MSA samt Mannheimer Swartling-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Mannheimer Swartling. Mannheimer Swartling förbehåller sig alla rättigheter till dessa varumärken.

Information som publiceras på Mannheimer Swartlings hemsida tillhör Mannheimer Swartling eller används med tillstånd från rättighetsinnehavaren. Framställning av exemplar, framförande, spridning, visning eller annan överföring till allmänheten av informationen på hemsidan är, förutom för strikt privat bruk, förbjudet utan Mannheimer Swartlings medgivande.

4. Om personuppgifter

Mannheimer Swartling är mån om Din personliga integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om Dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. För mer information, se Information om Mannheimer Swartlings personuppgiftsbehandling.

5. Om cookies

Vi använder kakor. För att optimera Ditt användande av vår webbplats använder vi oss av kakor. En kaka är en textfil som sparas på Din dator. Ytterligare information om vilka kakor vi använder och hur Du kan stänga av kakorna finns på länken som anges nedan. Hemsidans prestanda och funktionalitet kommer att försämras om du väljer att inte godkänna vår användning av kakor.
Mer information om våra kakor.

6. Ansvarsförsäkring

Alla Mannheimer Swartlings kontor och bolag täcks av ansvarsförsäkringar som uppfyller obligatoriska lokala bestämmelser. För mer information vänligen kontakta vår chef för 
kvalitets- och riskhantering, Karin Faxén Ågrup, via e-post: karin.faxen.agrup@msa.se eller per telefon: 
+46 8 595 065 25.

7. Lokala lagar och bestämmelser